កាតាលីករសម្រាប់រថយន្ត

ពូកែនិងចាស់ទុំ កាតាលីករដែលមានក្លិនទាបអេកូអេកូអ័ព្ទទាប គឺជាផលិតផលដែលមានលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារសម្រាប់ពួកគេសូមមេត្តាប្រាប់យើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖

info@mingxuchem.com

សូមអរគុណ!

 

……

 

 


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកក្កដា ១៩-១៩